رنگ آمیزی نما

به پشتوانه تامین و اجرای رنگ نما در یک قرارداد … ضمانت نهایی را مطمئن خواهیم ساخت

رنگ‌ نمای ساختمان با تکیه بر دانش و فناوری روز و رقابت تولید کنندگان در ارتقاء کیفی محصولات مرتبط با پوشش نمای ساختمان ، باعث شده است تا طراحان نمای ساختمان گرایش بیشتری برای استفاده از رنگ در نمای ساختمان ها داشته باشند . سبک بودن رنگ نما نسبت به دیگر مصالح بکار رفته در نما مثل سنگ ، همچنین هزینه های کمتر در نگه داری و نوسازی آن ، دیگر مزیت های استفاده از رنگ نما است . سرعت و سهولت بالای رنگ آمیزی نما، قیمت به مراتب پایینتر و امكان دستیابی به استانداردهای جهانی در عملیات رنگ آمیزی نما ، موئلفه هایی است که در طراحی و معماری مدرن و دوست دار طبیعت  مورد توجه قرار میگیرد . بهره گیری از رنگ های زنده و متنوع و یا پوشش های بافت دار رنگی در نمای ساختمان های شهری ، نه تنها جلوه ی بهتری به سیمای شهرها میبخشد ، بلکه هزینه های اجرا و نگه داری را نیز به طور چشمگیری کاهش میدهد . در راستای همین دیدگاه محققین و توسعه دهندگان صنعت رنگ موفق شدند تا با تکیه بر دانش فنی و استفاده از مواد اولیه ی مناسب مانند رزین ها ، پیگمنت ها ومواد نانو ، کارکردهای رنگ نمای ساختمان را گسترش داده  و ویژگی های رنگ نما ، مثل آبگریزی در عین تنفس، حفظ خواص آنتی استاتیکی ، و آنتی UV را بهبود قابل ملاحظه‌ای ببخشند . آگاهی سازندگان ساختمان و مشاورین از این شرایط موجب تقاضای بیشتر بازار و رونق کسب کار های مرتبط با تولید و اجرای پوشش های ساختمانی و رنگ آمیزی نما شده است. اما . . .

در پس این واقعیت که رنگ آمیزی نما مورد استقبال روزافزونی قرار میگیرد ، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. نكته ی حائز اهمیت  در خدمات رنگ آمیزی نما ، علاوه برغوبیت و انتخاب درست رنگ ، میزان تجربه و دانش حرفه‌ای مجریان رنگ آمیزی نما است. بطوریکه بر اساس نظر کارشناسان و تولید کنندگان این حوزه تنها نیمی از کیفیت رنگ نما به انتخاب درست و کیفی رنگ ارتباط داشته و نیمی دیگر به مهارت  ، تجربه و  دانایی کامل مجریان کار دراتفاع  نسبت به چگونگی  پیاده سازی عملیات رنگ آمیزی نما است . آنچنانکه مشاهده شده است  در تعداد قابل توجهی از پروژه های ساختمانی ، رنگ نما دوام چندانی نمی یابد . صدماتی از قبیل پوسته شدن رنگ نما ، رنگ پریدگی ، طبله كردن و نهایتا” از میان رفتن جلوه های اولیه كار ، خسارت هایی است كه  بدللیل فقدان تجربه و دانش کافی برخی مجریان رنگ نما پدیدار میشود.

 

شناخت عوامل محیطی كار، وضعیت مصالح بكار رفته و ارزیابی کلی وضعیت نما، شاخص هایی است كه به هنگام انتخاب نوع پوشش ، توالی و نحوه اجرا بشدت مورد ملاحظه قرار می گیرند . رنگ آمیزی نما به روش کار صنعتی با طناب از برجسته‌ترین خدمات اجرایی است كه حصول نتیجه تضمین شده و مورد انتظار در آن به پشتوانه  دانش فنی تیم مشاوره و تجربه ی تیم اجرایی تحقق می یابد .

گروه همكاران نماگلشن با استفاده از مشاورین متخصص و ابلاغ  روش کار مشخص هر پروژه به سرپرستان با تجربه خود و نهایتا ، با تکیه بر نیروهای اجرایی ماهر و وفادار، دستیابی به كیفیت مورد نظر شما را تضمین می کنند.