مشتریان سبز نماگلشن

طرح “مشتریان سبز نماگلشن” ، با هدف تمیز نگه داشتن همواره نما تدوین شده است . این طرح بمنظور ترویج فرهنگ نماشویی و پاکیزه نگه داشتن دائمی نما در

مشتریان سبز نماگلشن

سبد خدمات نماگلشن جا گرفته است . در این طرح مدیران ساختمان های تجاری بدور از دغدغه های روزمره ، برنامه زمانبندی سالیانه نما را به همکاران نماگلشن اعلام کرده و طی قرارداد مشخص به مشتریان سبز نماگلشن می پیوندند ، بطوریکه دستور کار اعلام شده در فهرست برنامه ریزی های نماشویی فصلی/ دوره ای  این شرکت قرار میگیرد .

از مزیت های اصلی این طرح ، برخورداری از تخفیف ویژه و کاهش هزینه های نگهداری نما است . با توجه به مشغله فراوان مدیران ، پرداختن به نماشویی ساختمان و ماموریت های ازین دست دغدغه هایی بدنبال دارد ، که در کنار نوسانات بازار عرضه و تقاضای خدمات (مثل آخر سال)  اغلب با  صرف هزینه های نسبتا بیشتر و دستیابی به کیفیت کمتر توام میشود . ساماندهی اموری ازین دست ، کارایی مدیران را افزایش داده و به ما امکان میدهد تا با تکیه بر برنامه ریزی های اجرایی و مدیریت منابع انسانی ، خدمات نماشویی ساختمان را به گونه ای متفاوت عرضه کنیم . کاهش ۲۰% هزینه های نماشویی در طرح “مشتریان سبز نماگلشن” راهکاری است در بهینه سازی ، مدیریت اجرا ، و دستیابی به وضعیت برد-برد .