پروژه های مقاوم سازی سنگ نما

دانشکده مکانیک و صنایع

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

خدمات
نماگلشن – پیچ و رولپلاک سنگ گرانیت
نماگلشن - پیچ و رولپلاک سنگ نما
پیچ و رولپلاک سنگ نما – نماگلشن

کارکرد : ۱۹۰ نفر روز

نوع سنگ : گرانیت

حجم پروژه : ۴۷۰۰ متر مربع

تعداد پیچ های نصب شده : ۱۶۰۰۰

کارفرما : معاونت فنی دانشگاه خواجه نصیر

رضایتمندی : اخذ رضایتنامه با رضایت کامل