بهترین زمانبندی برای نماشویی

مقوله نماشویی در ایران مانند بسیاری از موضوعات دیگر دچار افراط و تفریط در نگاه و تصمیم گیری شده است ….حکایت شب عید و توقف همه ی امورجاری  به بهانه خانه تکانی ….و به فراموشی سپردن آنهایی که برای مان در این روزها اهمیت زیادی پیدا کرده بود… تا سال بعد . یعنی یازده ماه کثیفی شیشه ها ، نما و راه پله ها . داستان استفاده از لوکس ترین وسایل طراحی داخی و فخر فروشی به رقبا ، در حالیکه از سر و روی ساختمان کثیفی می بارد و دوباره ، دستپاچگی آراسته شدن نما پیش از فرارسیدن قریب الوقوع مهمان خارجی یا … شب عید.

نماشویی - نماگلشن
      مشتریان سبز نماگلشن

          بطور قطع تصمیم گیری های با حساب و کتاب یا همان استانداردسازی ، کمک موثری در برنامه ریزی های سازمانی ، تنظیم بودجه و استمرار نظم و انظباط سازمان خواهد نمود. در این مورد شهرداری کشورهای آنسوی دریاها ، قوانین  و استاندار سازی هایی را طراحی کرده و آن را در مباحث مربوط به انظباط و زیبا سازی شهرپیاده میکنند. از آنجاییکه شاخص های تصمیم گیری و استاندارد سازی، متاثر از پارامترهای متعددی مانند عوامل اجتماعی ، درآمدی، اقلیمی و …قرار دارد و بررسی های خاص خود را می طلبد، ما هم سر به سر هلندی ها و دیگران نمیگذاریم و به اینجا بسنده می کنیم که “وجود تعاریف و دستورالعمل های واحد ( ونه لزوما” اجباری ) سرفصل مهمی در مباحث کلان زیباسازی شهری به شمار می آید.”

         از نگاهی واقع بینانه تر به نظر می رسد که با مشکلات بیشمار کلان شهر تهران ، توقع رسیدگی و  تهیه دستورالعمل های نماشویی از سوی مدیران شهری چندان مهم شمرده نمی شود ، لیکن حقیقت لزوم دستیابی به چنین الگویی را نیز نمیتوان انکار کرد.

        در یک مدل ساده از روند کثیف شدن نمای ساختمان های تجاری ها ( برای مثال نماهایی از جنس کامپوزیت یا شیشه) در تهران نشان میدهد که در فاصله کوتاهی ، مثلا” حدود ۳ ماه، میزان تمیزی نما تا بیش از ۵۰% افت خواهد داشت . به عبارتی چنانچه  بالاترین حد کثیفی نما را (مثلا” بعد از ۳ سال) با معیار ۱۰۰% کثیفی نشان بدهیم، میزان کثیفی نما بعد از سه ماه روی نمای شیشه یا کامپوزیت از مرز ۵۰% عبور می کند. به عبارتی دیگر نمای ساختمان ، بیش از ۵۰% تمیزی خود را پس از حد اکثر سه ماه از دست میدهد.

در تحقیقی توسط  شرکت نماگلشن صورت گرفته ، میزان کثیفی نما با عبارت های توصیفی زیر برای ناظر بیرونی (شاهد) با مقادیر کمی مقیاس شده است.

بسیار تمیز ۱۰۰%   تمیز
تمیز ۸۰%     تمیز
نه چندان تمیز ۶۰%     تمیز
کثیف ۴۰%     تمیز
خیلی کثیف ۲۰%     تمیز
افتضاح ۰۵%     تمیز

 

نتایج بدست آمده در یک تحقیق میدانی بر روی نمای شیشه – کامپوزیت در مناطق مرکزی شهر تهران و با فرض شسشتوی نما در آغاز فصل بهار، نمودار تغییرات کثیفی را به صورت مفهومی در تصویر شماره ۱ بیان میکند.

تصویر  شماره

نمودار میزان تمیزی نما در دوره های متفاوت نماشویی
شکل (۱) – نمودار میزان تمیزی نما در دوره های متفاوت نماشویی

۱

                 بطور ساده نتایج تحلیلی در این نمودار مبین آن است که در شستشو سالیانه نما ی ساختمانهای شیشه/ کامپوزیت در تهران بلحاظ ظاهری (از منظربینندگان یا شهروندان) دربیشتر  اوقات (۹ ماه از سال) “کثیف” یا “نه چندان تمیز”  توصیف میشود . به همین منوال در شستشوی های ۶ ماهه (دوبار نماشویی در سال)، وضعیت تمیزی نما اینگونه توصیف میشود ; حدود شش ماه از سال  نمای تمیز یا بسیار تمیز را برای برج یا ساختمان تجاری خود فراهم کرده ایم .  که به نسبت شستشوی سالانه ی نما موفقیت خوبی به شمرده می شود.

               به همین ترتیب چنانچه عملیات نماشویی ساختمان را به ۴ بار در سال ، یعنی یک بار شستشوی نما به ازای هر تغییرفصل در دستور کار قرار دهیم ، حدود ۶ ماه از سال نمای بسیار تمیز، ۴ ماه نمای تمیز و ۲ ماه نمای نه چندان تمیز خواهیم داشت که برای ساختمان های تجاری نوعی الزام به حساب می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *