درباره ما

گروه همکاران نماگلشن

خدمات نمای ساختمان ، خدمتی است چند وجهی که در آن بسیاری از مهارت های اجرایی و دانش فنی مواد و مصالح در هم آمیخته میشود.  ویژگی المان های طراحی شده در نما ، نحوه انتخاب مواد و مصالح ، نحوه پیاده سازی و نهایتا روش های نگهداری نما ، مبتنی بر تجهیزات حرفه‌ای و مهارت‌هایی است که گرچه عمر چندانی ندارند ، لیک برخی از شرکت های پیشرو  با بکارگیری دانش روز و تسلط براین مهارت ها خود را به تراز جهانی نزدیک می کنند . شرکت نماگلشن فراز با استراتژی ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا در حوزه نمای ساختمان و کار در اتفاع بدون داربست در سال ۱۳۹۰ ظهور یافت . رویکرد محوری موسسین نماگلشن راه اندازی کسب و کاری است که وجه تمایز آن رضایتمندی مشتریان ، تامین کنندگان ، سرمایه گذاران ، و منابع انسانی ارزشمند آن است . گروه همکاران نما گلشن ، نه تنها برای شستشو ی نما ، بازسازی و رنگ آمیزی نما ، استاندارد های جهانی را معیار قرار میدهند ، بلکه با تکیه بر دانش و فناوری روز و مدیران با تجربه ، روش‌های خلاق را در اجرای پروژه های منحصر به فرد محقق می سازد.

 

فلسفه کار – بیانیه ماموریت

ظهور ساختمان‌های بلند مرتبه و برج‌ها ، و استفاده از اسباب زندگی شبهه مدرن ، ناملایماتی را به بار آورده است که بی توجهی به آن همیشه زیانبار خواهد بود . بسیاری از مدیران پر مشغله امروز از پرداختن به مسائل حیاتی کسب و کارشان دور می مانند . اموری که رونق کسب و کار و یا زوال آن را تعیین می‌کند.

دامنه دانش و معرفت بشر امروزی مرزهای تازه ای را در گشوده است . نتایج حاصل از تداخل علوم و معارف جهان شمول ، حقایق بیشتری از ماهیت پیرامون‌مان را آشکار ساخته است . بشر امروز دریافته است که “شعور ذرات” ، “چشم نظر” ، “نفرین” و این قبیل مفاهیم انتزاعی ، نتیجه در هم تنیدگی جریان های مادی و غیر مادی (انرژی‌ها) هستند . پدیده هایی که قوانین حاکم بر آن ، با رشد دانش و آگاهی بشر ، کشف ، و بکار گرفته شد .

مدیران خردمند و پیروز امروز نیز ، حاکمیت قواعد مربوط به گردش انرژی را بدرستی دریافتند و از این قواعد در جهت تعالی سازمان و رونق کسب کارشان بهره می جویند.

مراقبت از فضای پیرامونی و متعادل کردن جریان انرژی ، امری است حیاتی!

 ماموریت ما روشنی بخشیدن پنجره‌ها است

سیمای آراسته نمای ساختمان تان، جلوه گاه شان و منزلت شماست . . . و زدودن آلودگی‌ها با آب پاک، ماموریت ما.