خدمات صنعتی کار در ارتفاع

این بخش از خدمات كار در ارتفاع در حوزه صنعتی  نیاز به تجربه بالا و مهارت های پیشرفته دارد . در این سطح از خدمات کار صنعتی با طناب ، تكنیك‌های استفاده از تجهیزات و ادوات كار در ارتفاع و مانوور های گوناگونی به اپراتور ها آموزش داده میشود . در کار صنعتی با طناب التزام به رعایت سلسله مراتب منابع انسانی از اصول کار به حساب می آید و  نکته جالب توجه آن روش سطح بندی نیرو های حرفه ای است بطوریکه یکی از شرایط دستیابی به گواهینامه های سطح ۲ ، پشت سر گذاشتن بیش از ۱۰۰۰ ساعت کار برروی طناب در سطح یک و کسب تجربه کافی در این سطح میباشد . به همین ترتیب اخذ گواهینامه سطح ۳ مشروط با داشتن تجربه و پر کردن ساعت های مشخص کاری در این سطح است. پروژه های کار صنعتی با طناب فنی دارای استاندار های سخت گیرانه ای بوده و طراحی عملیات و نظارت توسط مهارت دیدگان مجرب سطح سه خواهد بود . ارزیابی‌های میزان مخاطرات ، روش های به حداقل رساندن مخاطرات و طراحی عملیات نجات هنگام مواجهه با هر كدام از این مخاطرات احتمالی توسط ناظر ارشد در دستور کار قرار میگیرد .

به بیانی روشن تر ، تمامی تشکل های بین المللی كار صنعتی با طناب،  مقررات و دستوراتی را وضع می‌كنند كه بر مبنای آن، طرح كار هر پروژه با رعایت استانداردهای ایمنی كار در ارتفاع تعیین شده و میزان خطر به کمترین حد خود می‌رسد . طراحی عملیات و نظارت بر پیاده‌سازی آن با استفاده از تجهیزات تایید شده شناسنامه دار و با اتکاء به ساختار هماهنگ اپراتورهای با تجربه ، بخش اصلی كار ناظران ارشد پروژه است .

تمامی این گونه استانداردها و الزامات ، تنها بمنظور دستیابی اپراتورهای کار صنعتی با طناب به مواضع تعیین شده به حساب می آید . لذا در ادامه ، نوع پروژه کار در ارتفاع با مهارت های کار صنعتی با طناب در هم آمیخته و عملیات پروژه را ارزشمند میسازد . كار صنعتی با طناب در حوزه صنعت ، كاربردهای بسیاری داشته و در مقایسه با دیگر روش های دسترسی به ارتفاع مانند داربست ، کلایمر و بالابر های نفربر یا چرثقیلی ، برتری های قابل توجهی دارد. از جمله چابكی و سرعت عمل در كار، ایمنی بالاتر و هزینه‌های اجرایی كمتر است.

از جمله پروژه های کار صنعتی با طناب در حوزه صنعتی ( ونه خدمات شهری) ، مربوط به صنایع نفت و گاز، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، صنایع دریایی، پاور پلنت های بادی ، سد و نیروگاه و صنایع راهسازی است . در این گونه صنایع خدمات متعدد  و ماهیتا” متفاوتی از تیم های اجرایی انتظار میرود به این معنی که مهارت دیدگان کار صنعتی با طناب باید در چندین حوزه مهارتی دیگر نیز آموزش های لازم را دیده باشند . اغلب این مهارت ها شامل موارد زیر است .

  • رنگ آمیزی مخازن و پوشش دهی انواع سازه های فلزی/ صنعتی
  • کار برروی فلر – سازه های نیروگاه های بادی ، تاور یا خرپا
  • آزمون های غیر مخرب – Non Destructive Test
  • بازدید از مخازن فشار، بازدید و نظارت جوش و اتصالات
  •  شستشو و تمیز كاری سطوح – اجرای رنگ های صنعتی
  • کابل کشی نصب سیستم های ایمنی و نصب پرژكتور
  • بازدید های خوردگی مخازن تحت فشار و لوله ها

گروه همکاران نماگلشن با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی ، انسجام کارکنان ، یادگیری مستمر کار گروهی ، و نهایتا آگاهی و تسلط براستاندارد های فنی ، حضور در پروژه های بزرگ و چالش برانگیز کار صنعتی با طناب را تجربه نموده و آن را در کارنامه افتخارات خود تثبیت ساخته است .